اردوها

اردوی دلفیناریوم

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

پایه ششم

اطلاعات بیشتر

اردوی درس آب

1397/07/28

پایه اول

تصاویر بیشتر

اردوی برج آزادی

1397/08/01

پایه چهارم

تصاویر بیشتر

اردوی جشنواره‌ی پاییز

1397/09/07

پایه دوم

تصاویر بیشتر

اردوی قلعه سحرآمیز

1397/11/07

پیش دبستان و پایه اول

اطلاعات بیشتر

اردوی کانون پرورش فکری

1397/08/30

پیش دبستان و پایه اول

تصاویر بیشتر

اردوی باغ علم کودک

1397/12/18

پایه چهارم

اطلاعات بیشتر

تماس با ما